Vilkår og betingelser

Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenestene som tilbys av Go Norway. Ved å delta på båtturer, sykkelturer, bussturer eller relaterte aktiviteter som tilbys av Go Norway, samtykker du i å overholde følgende vilkår og betingelser:

Sikkerhet og ansvar:
a. Go Norway er ikke ansvarlig for skader, tap, eller utgifter som pådras under turen, med mindre det kan påvises uaktsomhet fra vår side.
b. Go Norway er ikke ansvarlig for personskader, tap, skader eller utgifter som oppstår under turen, med mindre det kan påvises uaktsomhet fra vår side.
c. Deltakerne må erkjenne og påta seg enhver risiko forbundet med turene, inkludert, men ikke begrenset til, værforhold, uforutsette hendelser og andre deltakeres handlinger.
d. Go Norway er opptatt av at cruiseturistene kommer tilbake til skipet i tide til avgang. Vi følger nøye med på cruisetider og tilpasser turene våre for å unngå forsinkelser. Go Norway imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle tapte skipavganger.

Reservasjoner og avbestillinger:
a. Reservasjoner kan gjøres på forhånd via vår nettside, våre samarbeidspartnere eller ved å kontakte Go Norway direkte. Reservasjonen er avhengig av tilgjengelighet.
b. Avbestillinger foretatt av deltakeren må meddeles minst 24 timer før den planlagte turen for å være berettiget til refusjon.
c. For kunder som har bestilt en tur på forhånd med forventning om å ankomme Kristiansand med cruiseskip, vil Go Norway tilby full refusjon for bestillingen i tilfelle skipets planlagte anløp avlyses, selv om avlysningen skjer innenfor det 24-timers vinduet som er fastsatt for vanlige avbestillinger.
d. Go Norway forbeholder seg retten til å avbestille eller endre en tur på grunn av dårlig vær, uforutsette omstendigheter eller utilstrekkelig antall bestillinger. I slike tilfeller vil deltakerne bli tilbudt en alternativ tur eller full refusjon.

Alders- og helsekrav:
a. Deltakerne må være minst 6 år for å bli med på rib-båtturen. Mindreårige under 14 år må være i følge med en ansvarlig voksen.
b. Deltakere må være i god helse og fri for eventuelle medisinske tilstander som kan forverres av ribbåtturen eller andre turer. Det er deltakerens ansvar å vurdere sin egnethet for turen.

Adferd og regler:
a. Deltakerne må følge instruksjonene og retningslinjene som Go Norways personale gir under turen.
b. Deltakere må behandle meddeltakere, ansatte og eiendom med respekt. Forstyrrende, respektløs eller farlig atferd kan føre til avslutning av turen uten refusjon.

Immaterielle rettigheter:
a. Go Norway beholder alle immaterielle rettigheter knyttet til sine tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, fotografier, videoer og annet reklamemateriell.

Personvern:
a. Go Norway respekterer personvernet ditt og håndterer personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Gjeldende lov og jurisdiksjon:
Denne avtalen er underlagt norsk lov. Enhver uenighet som oppstår i forbindelse med eller relatert til denne avtalen, skal være underlagt eksklusiv jurisdiksjon til norske domstoler.

Ved å delta på en ribbåt-tur eller relaterte aktiviteter med Go Norway, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss før du fortsetter turen.

Sist oppdatert: 14.03.24